Image default
Business

Actiegroep strijdt tegen groeiplannen Toverland

Uitbreidingsplannen Toverland mogelijk gedwarsboomd door Limburgse milieuclub

Uitbreidingsplannen Toverland mogelijk gedwarsboomd door Limburgse milieuclub

Vandaag om 14.30 uur heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) haar bezwaren geuit tegen de uitbreidingsplannen van attractiepark Toverland in Sevenum. Het attractiepark wil de komende decennia fors groeien en heeft hiervoor een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Echter, de NMF vreest voor negatieve effecten op het milieu en beschermde diersoorten.

Zo zouden harde geluiden, felle lichten en vuurwerkshows schadelijk kunnen zijn voor beschermde diersoorten in de omgeving. Daarnaast zouden nesten van boerenzwaluwen en huismussen verloren gaan bij de aanleg van een camperplaats. Ook de kerkuil en steenuil zouden hier last van kunnen hebben. De NMF betoogt ook dat het afsteken van vuurwerk slecht is voor het milieu en plaatst vraagtekens bij de stikstofberekeningen en grondwateronttrekkingen in het plan.

De NMF Limburg vindt dat de Commissie voor de Milieueffectrapportage de kwaliteit en objectiviteit van de milieurapporten in het plan moet controleren, vooral gezien de grootschaligheid van het project. Ook vreest de NMF voor verkeersopstoppingen bij hoge bezoekersaantallen, net als wegbeheerder Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt gewezen op mogelijke “cumulatieve effecten” door andere recreatieve ontwikkelingen in de omgeving.

Vanwege deze bezwaren heeft de NMF Limburg een officiële zienswijze ingediend bij de gemeenteraad. Deze zal uiteindelijk beslissen over de bevindingen en het bestemmingsplan vaststellen. Indien dit gebeurt, kan er officieel beroep worden ingesteld tegen de plannen van Toverland.

Toverland streeft in het plan naar maximaal 3,74 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2046 en heeft grote dromen voor de toekomst, waaronder een eigen vakantiepark, nieuwe themagebieden en een hotel. Op dit moment wenst de woordvoerster van Toverland geen inhoudelijk commentaar te geven over de situatie.


Related posts

Grappenmakers verrassen Efteling-gasten met Toverland-reclame stunt!

Douglas Ross

Vurige sensatie in Blackpool: Uitkijktoren lijkt te branden door wapperend zeildoek!

Douglas Ross

Eindelijk! De sensationele RidderStrijd achtbaan in Avonturenpark Hellendoorn is een feit!

Douglas Ross