Image default
Business

Subsidie ingetrokken voor voedselpretpark in Gelderland: einde van de lekkere dromen?Plan voor voedselpretpark in Gelderland van de baan

Plan voor voedselpretpark in Gelderland van de baan

Vandaag, 08.50 uur

Een plan voor een nieuw pretpark over voedsel in Gelderland kan de prullenbak. Eind vorig jaar besloot een meerderheid van de Provinciale Staten dat men per direct zou stoppen met het verstrekken van subsidie aan de World Food Center Experience in Ede. Dat besluit is nu concreet geworden, schrijft gedeputeerde Peter Drenth in een brief aan de organisatie.

Drenth geeft aan dat de provincie het recht heeft om de beloofde subsidie – maximaal 17 miljoen euro – opnieuw te bekijken, omdat het project rigoureus is aangepast. Nadat een milieuorganisatie het oorspronkelijke concept tegenhield bij de rechter, moest er een aangepast plan komen. De provinciale politiek is daar niet enthousiast over.

Omdat er geen vertrouwen is in een goede afloop, zou het volgens een meerderheid verstandiger zijn om de subsidie onmiddellijk stop te zetten. Er gaan wel enkele miljoenen euro’s verloren, maar dat betreft minder dan een derde van de 17 miljoen euro die de provincie eigenlijk kwijt zou zijn.

Bouw niet gestart

“De subsidie kan worden gewijzigd of worden ingetrokken ten nadele van de subsidieontvanger als de subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel heeft uitgevoerd”, aldus Drenth. Dat is hier het geval, zegt hij. Alleen de ontwerpfase is namelijk afgerond: er werd nog geen omgevingsvergunning aangevraagd, de bouw is nog niet gestart en er is nog geen content geproduceerd voor de Experience.

Het is juridisch gezien echter geen optie om al het geld terug te vragen. Om het exacte subsidiebedrag vast te stellen, werd daarom een berekening gemaakt. De organisatie geeft aan dat de kosten tot nu toe zo’n 8,4 miljoen euro bedragen. Bovendien zijn er nog doorlopende kosten tot het einde van de projectperiode, 1 juli 2024. In totaal zou men ruim 8,5 miljoen euro kwijt zijn.

Binnen dertig dagen

De provincie was van plan om 17 miljoen euro te financieren, op een begroting van 28 miljoen euro. Dat is 60,7% van het totaal. Om die reden vindt de provincie het rechtvaardig om nu 60,7% van de berekende totale kosten te subsidiëren: 5.194.660 euro. Daarvan is al 8.256.019 euro overgemaakt. De provincie Gelderland wil binnen dertig dagen 3.061.359 euro terugzien.

De World Food Center Experience zou een thema-attractie over voedsel worden voor jongeren van 8 tot 16 jaar en hun ouders en grootouders. Zij zouden aan de hand van “een persoonlijk voedselavontuur” kunnen ontdekken welke wereld “verscholen gaat achter ons dagelijks eten”. Het concept had 225.000 bezoekers per jaar moeten trekken.

Doodzonde

De initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden nog tevergeefs geprobeerd om de politiek op andere gedachten te brengen. Zij gaven aan “uitermate teleurgesteld” te zijn. “Het zou doodzonde zijn van alle tijd, energie en wilskracht van iedereen en alle organisaties uit het bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheden die bij de Experience betrokken zijn geweest de afgelopen jaren.” De gemeente Ede weet nog niet wat er met het gebied gaat gebeuren nu het voedselpretpark er niet komt.


Related posts

Rampzalige start voor Pleasure Beach: teleurstelling alom op openingsdag!

Douglas Ross

Vertraging bij Groot Onderhoud van Efteling’s Sprookje Doornroosje! Ontdek waarom het sprookje een maand langer op zich laat wachten

Douglas Ross

Felle reacties op nieuwe look van Europa-Park mascottes: fans in opstand!

Douglas Ross